Kirkebøker / Dødsfall lister
Døpte Konfirmerte Viede Døde/Begravede
Biri, Snertingdal og Redalen
Vardal, Hunn og Gjøvik 1706-1921
Ringsaker 1734-46 Utdrag
Ringsaker 1747-74 Utdrag
Ringsaker 1775-98 Utdrag
 
Biri og Snertingdal
Vardal 1736-1900
Biri og Snertingdal 1730-1930
Vardal, Hunn og Gjøvik 1706-1907
Ringsaker 1734-46 Utdrag
Ringsaker 1747-74 Utdrag
Ringsaker 1775-98 Utdrag
 
Biri og Snertingdal 1730-1930
Redalen (del av Ringsaker pr.gj.) 1734-1820
Vardal, Hunn og Gjøvik 1706-1921
Dødsfall i Norge 1995-2000 (inkl enkelte 1947-1994) 
Dødsfall i Norge 1995-2001 (inkl enkelte 1947-1994)

Inn- / Utflyttede

 Diverse

Utflyttede Biri 1877-86
Utflyttede Biri 1814-1901 
Utflyttede Biri 1814-1901
Utflyttede Vardal 1814-1915 
Utflyttede Vardal 1814-1915
Utflyttede Ringsaker 1814-1925  
Utflyttede Ringsaker 1814-1823 
Utflyttede Ringsaker 1827-1837 Dekker Redalen 1814-ca 1827.
Inneholder også personer født i Vardal/Biri etc. som emigrerte fra Ringsaker til bla Amerika. Mange personer som flyttet fra Ringsaker til Biri, Vardal, Toten etc er også registrert.
Vaksinerte Biri 1854-63
FamilySearch (LDS) har lagt ut avskrift av kirkebøker for Ringsaker Viede og Døpte 1814-26. Dekker bla. Redalen fram til ca 1820-22. Bruk vanlig søk i databasen. Vi kan ikke innestå for kvaliteten. 

Digitalarkivet: Om kirkebøker    Riksarkivet: Kirkebøker for Oppland    Riksarkivet: Kirkebøker og Kirkebokføring

En brann i Biri prestegård i 1890 ødela  kirkebøkene for 1789-1814 og 1854-1877 for Biri (inkl Snertingdal). (I første periode lå Redalen i Ringsaker prestegjeld.) Kilder som delvis kan erstatte brente kirkebøker i Biri. 

Døpte Vardal, Hunn og Gjøvik

Vardal 1706-48
Vardal 1706-48 
Vardal 1706-48
Vardal 1748-76 (OBS)
Vardal 1748-76 
Vardal 1748-76 (OBS)
Vardal (OBS) 1771-90
Vardal (OBS) 1771-90 
Vardal (OBS) 1771-90
Vardal 1790-1803
Vardal 1790-1803
Vardal 1803-08
Vardal 1808-14  
Vardal 1808-14 
Vardal 1808-14
Vardal 1814-31
Vardal 1814-31 
Vardal 1814-31
Vardal 1831-43
Vardal 1844-53
Vardal 1854-59
Vardal 1860-66
Vardal 1867-72
Vardal 1873-78
Vardal 1878-93
Hunn 1878-92
Hunn 1892-1904
Gjøvik by 1878-90
Gjøvik by 1891-1901
Gjøvik by 1901-11
Vardal sogn 1894-1907 
Vardal sogn 1894-1907
Vardal sogn 1907-21

Viede Vardal, Hunn og Gjøvik

Trolovede Vardal 1706-47
Viede Vardal 1706-48
Trolovede Vardal 1748-76
Viede Vardal 1748-76
Vardal 1771-1791
Vardal 1791-1803
 Vardal 1790-1803
Vardal 1803-08
Vardal 1803-08
Vardal 1808-14
Vardal 1808-14
Vardal 1814-31
Vardal 1814-31
Vardal 1831-53
Vardal 1854-66
Vardal 1867-78
Vardal, Hunn, Gjøvik 1878-93
Vardal 1878-
Vardal sogn 1894-1907 
Vardal sogn 1894-1907
Hunn 1878-
Hunn 1892-1904
Gjøvik 1878-
Gjøvik by 1891-1901
Gjøvik by 1901-1911 (register)
Gjøvik by 1912-1922 (register)

Begravede Vardal, Hunn og Gjøvik

Vardal 1706-48
Vardal 1748-76
Vardal 1771-1791
Vardal 1791-1803
Vardal 1791-1803
Vardal 1803-08
Vardal 1803-08
Vardal 1808-14
Vardal 1808-14
Vardal 1814-31
Vardal 1814-31
Vardal 1831-53 
Vardal 1831-53
Vardal 1854-66  
Vardal 1854-66
Vardal 1867-78 
Vardal 1867-78
Gjøvik, Hunn, Vardal 1878-93
Hunn 1892-1904
Gjøvik by 1878-90 
Gjøvik by 1878-90
     
Gjøvik by 1891-1901
Gjøvik by 1901-11 
Gjøvik by 1901-11
Vardal sogn 1894-1907
Vardal sogn 1907-21

Konfirmerte Vardal, Hunn og Gjøvik

Vardal 1736-47
Vardal 1748-73
Vardal 1792-1803 
Vardal 1792-1803
Vardal 1804-08
Vardal 1808-14
Vardal 1814-31 
Vardal 1814-31
  
  Gjøvik 1891-1900

Døpte    Biri - Snertingdal - Redalen

Biri og Snertingdal 1730-54
Biri og Snertingdal 1754-89
Biri og Snertingdal 1814-27
Biri og Snertingdal 1814-28
Biri og Snertingdal 1828-42
Biri og Snertingdal 1842-54
Fødte Biri og Snertingdal 1866-72 
Fødte Biri og Snertingdal 1866-72
Biri og Snertingdal 1877-86
Snertingdal 1887-1905
  Snertingdal 1906-18
Snertingdal 1919-30
Biri sogn 1887-1900
Biri sogn 1887-1900 
Biri sogn 1887-1900
Biri sogn 1900-09

Viede Biri - Snertingdal

Biri og Snertingdal 1730-89
Biri og Snertingdal 1814-28
Biri og Snertingdal 1814-54
Biri og Snertingdal 1877-86
Biri og Snertingdal 1866-72 
Biri og Snertingdal 1866-72
Biri hovedsogn 1887-1900
Biri hovedsogn 1901-09
 
Snertingdal 1887-1905
Snertingdal 1906-19
Snertingdal 1919-30

Begravede/Døde    Biri og Snertingdal

Biri 1730-54 (inkl Snertingdal, ekskl Redalen)
Biri 1754-89 (inkl Snertingdal, ekskl Redalen)
Snertingdal 1730-1789
Biri og Snertingdal 1814-54
Biri og Snertingdal 1814-54
Dødsfallsliste Biri og Snertingdal 1855-76
Biri og Snertingdal 1866-72 og 1877-86
Snertingdal 1887-1918
Snertingdal 1920-30
Biri 1892-1909
   

Konfirmerte Biri - Snertingdal

Biri 1814-28
Biri 1829-42
Biri 1877-86
Biri 1887-99
Biri 1887-99 
Biri 1887-99
Biri 1900-09 
Biri 1900-09
Biri 1910-30
Snertingdal 1877-1919
  Snertingdal 1920-30

Utflyttede Biri - Snertingdal

Biri 1814-28
Biri 1829-43
Biri 1843-54
Biri 1877-86
Biri 1887-99
Snertingdal 1887-1894
Snertingdal 1895-1901
  

 

Kilder som delvis kan erstatte brente kirkebøker i Biri. 

Deler av de brente kirkebøkene er bevart i " Utdrag av kirkebøker for Biri 1730-1879", ved Wilhelm Lassen. Lassens materiale og 1862 materialet finnes på mikrofilm (fishe nr 0 for Biri). Utdraget gjelder stort sett de "kondisjonerte".

Noe materiale fra 1862 finnes på mikrofilm. Antakelig er dette Kirkesanger O.Larsens avskrift av viede i 1862 (mangler de viedes fedre).

I Riksarkivet ligger originalen av statistisk sentralbyrås registreringer av fødte, viede, døde og dødfødte siden 1866 (innrapportert av presten, arkivert under "Folkemengdens bevegelse"), men dette er ikke tilgjengelig 1873-1902 da det ikke er sortert. 60 års sperrefrist. Se slekt og data nr 1-2002 s 6 ff.. Materialet for 1866-72 er mikrofilmet og finnes som en av de to mikrofishene som er nummerert med 0 i Riksarkivets oversikt over filmer av kirkebøker for Biri - det ser ut til å være noen lakuner ("hull") i materialet. Døde finnes i database over.

Dessuten inneholder kirkebokens konfirmerte informasjon om de som er døpt i deler av tidsrommene som kirkebok mangler. 

Lensmannens og prestens innberetning til sorenskriveren om døde er også en aktuell kilde. En data avskrift som bla inneholder dette materialet (og døde 1866-72 - Se statistisk sentralbyrå over), men i avskriften mangler ca. et halvt år på slutten av 1854 (etter at kirkeboka slutter) og begynnelsen av 1855, dette materilaet finne i innberetning til sorenskriveren (SA Hamar, planlegges avskrevet).

Videre finnes Vaksinerte 1843-63 i kirkebøkene (se base over 1854-63). Barna kunne bli vaksinert når de var noen måneder gamle.

Fødselsdato for perioden 1854-77 finnes for mange i skoleprotokoller på Eiktunet.

Folketellinger 1801, 1865, 1875 og 1891 er også en kilde.

Militærruller 1799-1807 og 1802 innholder noen dødsfall (finnes i lagsbiblioteket)

Skifter kan også benyttes.