Vedtekter (godkjent 03.02.2015)

Gamle vedtekter (godkjent 08.05.2014)


Årsmeldiger

2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005   2003    2002   

Lagets navn

Lagets formelle navn er "Gjøvik og Toten slektshistorielag", en avdeling av "Vestoppland slektshistorielag".

Historikk

Laget ble stiftet 18. januar 1983, da hadde det allerede vært i drift som forum for slektsgranskning et års tid. Det var allerede da faste møter på Gjøvik bibliotek med foredrag og muligheter for å få hjelp til å komme i gang. 

Formål

Laget har til formål å fremme interessen for og kunnskap om slektsforskning. Det skal være et møteforum og bindeledd for de som er interessert i slektsforskning i Gjøvik-Totenregionen.

Medlemskap

Enhver blir medlem av laget gjennom medlemskap i Vestoppland slektshistorielag (VSHL). Ved enten å ha bostedsadresse i Gjøvik og Toten distriktet, eller velger å tilhøre laget ved betaling (NB: MÅ SKRIVES I FELTET FOR KID/MELDING VED BETALING)  av kontingent til VSHL. Se Vestoppland slektshistorielags medlemsinfo.

Styret

Leder:        Mette Engeskog Nordengen

Sekretær:  Sonja Fjeldhaug

Kasserer:   Kjell Roar Elnæs

Styremedlemmer: Frank Ødegaard og Eva Johannessen 

Varamedlem: Terje Tandsether

Revisorer: Hans Lervold og Magne Roseth

Valgkommite: Eva Johannessen og Øivind Vegard Larsen

Møter

Vi har faste møter, se vår møtekalender.

Vårt bibliotek

På Gjøvik Bibliotek og Litteraturhus har vi et rikholdig bibliotek som inneholder en samling av kilder og annen lokalhistorisk litteratur. Vi vil også ha en del litteratur på Mjøsmuseet Kapp.

Vårt tidsskrift

Vestoppland Slektshistorielag utgir eget tidsskrift 4 ganger i året . Her kan du finne artikler om slektsgransking, etterlysninger og andre nyttige ting som kan ha interesse for slektsgranskere finnes også. Vil du vite mer om tidsskriftet så klikk her: Tidsskriftets hjemmesider.

 

Treffteller